Právě se nacházíte v: Úvod Články Zdraví jako ekonomická veličina

Články | Zdraví jako ekonomická veličina

autor: Malkol | Publikováno v rubrice: Zdraví

zdraví jako ekonomická veličinaZdraví – co je to zdraví? Přejeme si "hodně zdraví", připíjíme " na zdraví", ptáme se na "zdraví". Definic relativně abstraktního pojmu zdraví byla zfornulována celá řada. Nejrozšířenější definice přichází od Světové Zdravotnické organizace, která v roce 1948 zdraví definovala jako "stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody". Později byla tato definice upřesněna jako"stav nebo kvalita organismu, vyjadřující jeho adekvátní fungování za daných genetických podmínek a podmínek prostředí". Jiná definice zdraví uvádí jako „schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život“.

Odlišný úhel na pojem zdraví mají národohospodáři. Rezort zdraví zaměstnává téměř čtvrt milionu zdravotnických pracovníků (2011). Spolu s navazujícími službami a profesemi dává práci až 750 000 obyvatel České republiky.

Mezi často diskutované otázky patří, kolik prostředků by stát měl do péče o zdraví směřovat. Výdaje na zdravotnictví v roce 2012 představovaly 293 miliard korun. Moderní a vyspělé země si jistě uvědomují, že podpora zdraví a prevence nemoci je jedním z nosných programů řízení společnosti.

I ty nejvyspělejší státy světa se dnes ale potýkají s vývojovými trendy, jako jsou zvyšující se požadavky na sociální výdaje a zdravotnictví při snižujícím se podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Demografický vývoj několik let zřetelně ukazuje zvyšující se podíl populace starší 65 let, roste skupina velmi starých seniorů, ve věku 80 let a více.

Podíl obyvatelstva podle hlavních věkových skupin v letech 1980 -2012


rok věk 0-14 let věk 15-49 let věk 50-54 let věk 55-59 let věk 60-64 let věk 65+
1980 22,10 % 45,80 % 6,10 % 6,40 % 3,60 % 16,00 %
1990 20,40 % 48,70 % 5,00 % 5,20 % 5,50 % 15,20 %
2000 15,60 % 49,20 % 7,70 % 6,20 % 4,70 % 16,60 %
2010 13,70 % 47,40 % 6,40 % 7,30 % 7,20 % 18,10 %
2012 14,10 % 46,50 % 6,00 % 7,00 % 7,20 % 19,20 %

 

Není překvapením, že s tímto jevem je spojený i růst průměrných výdajů na zdravotní péči. Na takové trendy společnost musí reagovat. Hovoří se o vytváření pracovních příležitostí pro seniory, rozvíjí se specializované medicínské obory zaměřené na stáří a choroby s ním spojené. Pojišťovny kalkulují ve svých plánech se změnou zastoupení diagnóz v populaci.

Průměrné náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na jednoho pojištěnce dle věku a pohlaví 2011

Jedno z nevyhnutelných opatření, na které se populace musí adaptovat, je zvyšující se věk pro odchod do důchodu. Pro nyní narozené by to mělo být 73 let. Pro mnohé, možná až v tomto okamžiku, dostává zdraví zřetelnou ekonomickou hodnotu. Představa odchodu do starobního důchodu a jeho neustále posouvaná věková hranice znamená snad dosud nejsilnější tlak na posílení osobní zodpovědnosti.

V oboru veřejné zdraví je často citovaná a dosud nikým nevyvrácená tzv. Lalondova zpráva z r. 1974. Autor v ní poukazuje, že v celém systému péče o zdraví jsou nejdůležitější samotní lidé. Efektivita, kvalita a dostupnost zdravotní péče mohou ovlivnit zdravotní stav obyvatelstva jen z 10 -15%.

Determinanty zdraví dle Lalonda
 
Sebelépe připravená a aplikovaná celospolečenská opatření sama o sobě tedy nemohou stačit. Model populace složený z více nebo méně pasivních příjemců zdravotní a sociální péče by měl optimálně zastoupit model s převažujícími aktivními jedinci, zajímajícími se, jak si udržet své životní aktivity, snažícími se získat informace o stárnutí, o rizikových onemocněních. S jedinci, hledajícími cíleně možnosti, jak nemocem předcházet, jak ovlivnit jejich průběh nebo jak se vypořádat s jejich následky. Pomáhat by měly informační technologie, rodina, komerční subjekty. Je pravděpodobný růst významu pacientských zájmových sdružení,disponujících vlivovým i ekonomickým potenciálem na prosazování služeb a srovnatelných příležitostí pro danou skupinu.


Možná, že při přemýšlení, jak dále směrovat firmu Malkol, stály před lety i takové úvahy.

V podvědomí veřejnosti je Malkol vnímán především jako dodavatel stomických pomůcek světového výrobce – dánské firmy Coloplast. Počátek spolupráce Malkolu s Coloplastem sahá do roku 1992. Od té doby je veřejnost zvyklá od Malkolu dostávat stomické pomůcky SenSura, Comfeel, močové katetry Speedicath, pomůcky pro inkontinenci Conveen prakticky obratem a až do domu. To platí i v těch nejvíce odlehlých koutech republiky, kde zdravotnická prodejna nebývá právě po ruce. Zásilková služba Malkolu má sklady, které jsou pravidelně doplňovány dodávkami přímo od dánského výrobce.

Klasickou zásilkovou službu doplnil širokosortimentní internetový obchod zdravotních potřeb. Tradiční zákazníci tak v jednom balíčku mohou dostat nejen "své" stomické pomůcky, ale i veškerý zdravotnický materiál, který s ošetřováním stomie souvisí. Sortiment dříve orientovaný výhradně na Coloplast, dnes zahrnuje spektrum služeb a výrobků i jiného zaměření.

Tak jako je tomu dnes zvykem u některých velkých e-shopů, i u Malkolu je možnost vyzvednout si zboží osobně. Platí to alespoň ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Olomouc, Ostrava. V těchto městských aglomeracích Malkol provozuje kamenné prodejny zdravotních potřeb, popřípadě obchodní zastoupení (Ostrava). Kvalifikovaná a zkušená obsluha v nich zákazníkům pomůže s optimální volbou v téměř nekonečné škále zdravotnických prostředků, které jen v katalogu zdravotních pojišťoven představují více než 40 000 položek. Výběr je mezi prostředky pro močovou inkontinenci, výrobky pro diabetiky, zdravotní obuví, ošetřovatelskými pomůckami i pomůckami pro individuální rehabilitaci. Zákazníkům e-shopu pak existence kamenných prodejen dává jistotu zboží na skladě a odpovídající dodací lhůty.

Věříme, že více než dvacetileté zkušenosti mnohých zákazníků opravňují k tomu, aby Malkol ve všech souvislostech mohl být řazen mezi stabilní a spolehlivé partnery v systému péče o zdraví.

MUDr. Karel Chudík

Prameny: ÚZIS Praha, výroční zprávy VZPzpět na seznam článků

 

tiráž

(c)2013 -2023 Malkol-delta s.r.o.
Tvorba webu - DOLPHIN

(x)HTML 1.0 Strict!

 

kontakty

Prodejna zdravotních potřeb Petržílkova - Praha
Petržílkova 2706/30
155 00 Praha 13
e-mail: zppraha@malkol.cz

Prodejna zdravotních potřeb Komenského - Olomouc
Komenského 20, 779 00 Olomouc
e-mail: olomouc@malkol.cz

Prodejna zdravotních potřeb Cejl - Brno
Cejl 82/58, 602 00 Brno
e-mail: zpbrno@malkol.cz

 

Centrála BUŠOVICE
Bušovice 4, 338 24 Břasy 1
e-mail: eshop@malkol.cz

Podrobnější kontaktní údaje najdete na stránkách Prodejny
a Kontakty.