Právě se nacházíte v: Úvod Články Poškození sluchu

Články | Poškození sluchu

autor: Malkol | Publikováno v rubrice: Zdraví

Poškození sluchu rizika - foto ucho mužPři expozici hluku jsme vystaveni riziku zdravotního poškození. Negativní účinky hluku poškozují jednak samotný orgán zvukové percepce – ucho. Na lidský organismus působí ale i druhotně. Je známo, že osoby pohybující se v prostředí s vyššími hladinami hluku jsou vystavené zvýšenému riziku vzniku hypertenze – vysokého krevního tlaku, poruchy koncentrace, poruchy spánku., poruchy funkce trávicího traktu, neurologické poruchy.

Přímým důsledkem vyšší hladiny hluku je akustické trauma. Vyskytuje se ve dvou podobách. Jako akutní akustické trauma, zkráceně označováno také jako  akutrauma.  Typicky jako důsledek třesku, výstřelu nebo výbuchu  v  blízkosti, výbuchu. Počáteční ohlušení se postupně začíná zlepšovat, často přetrvávají šelesty, šumy, popř. pískoty. Možnosti léčby jsou omezené.

Druhou formou je chronické akutrauma. Vzniká postupně, následkem déle trvající  expozice hluku,  například v souvislosti s prací, nebo s pobytem v prostředí s hlasitě reprodukovanou.  hudbou. Zrádnost spočívá v tom, že porucha se vyvíjí plíživě, aniž by si ji postižený včas uvědomil.  I dnes jsou možnosti léčby omezené.

Riziko vzniku chronického poškození sluchu  není  spojeno jen s pobyty se zřejmě hlučným provozem, jako jsou průmyslové provozy a letiště.  I relativně klidné a pro mnohé odpočinkové domácí práce  mohou být spojeny  s expozicí nadměrnému hluku. Travní sekačka, křovinořez, vrtačka.

Zcela mylná je také představa těch, kteří již si poškození sluchu  uvědomují, a domnívají se, že nedoslýchavost sama je již před dalším poškozením chrání.  Opak je pravdou. Poškození sluchu snižuje schopnost reaktivity středoušních svalů, u zdravých jedinců do jisté míry adaptujících  ucho na náraz hluku.

Možnosti léčby jsou prakticky u všech poškození sluchu i dnes omezené. Preventivní použití protihlukové ochrany je  opodstatněné i při relativně krátkodobých a méně častých domácích činnostech. Na ochranu sluchu bychom neměli zapomínat  při práci s travní sekačkou, travním traktorem, křovinořezem, vrtačkou, nebo okružní pilou.

Při výběru vhodné ochrany sluchu je rozhodující to, před jakým druhem hluku potřebujeme být  chráněni.  Hluk charakteru třesku (střelba) zasahuje spíše vysoké frekvence, naopak hluk pracovních strojů zaujímá střední pásmo zvukového spektra.zpět na seznam článků

 

tiráž

(c)2013 -2023 Malkol-delta s.r.o.
Tvorba webu - DOLPHIN

(x)HTML 1.0 Strict!

 

kontakty

Prodejna zdravotních potřeb Petržílkova - Praha
Petržílkova 2706/30
155 00 Praha 13
e-mail: zppraha@malkol.cz

Prodejna zdravotních potřeb Komenského - Olomouc
Komenského 20, 779 00 Olomouc
e-mail: olomouc@malkol.cz

Prodejna zdravotních potřeb Cejl - Brno
Cejl 82/58, 602 00 Brno
e-mail: zpbrno@malkol.cz

 

Centrála BUŠOVICE
Bušovice 4, 338 24 Břasy 1
e-mail: eshop@malkol.cz

Podrobnější kontaktní údaje najdete na stránkách Prodejny
a Kontakty.